Колекция: OTIMO

Представяме Ви Валентина Оронова! Заедно с 6-годишния си син Максим създават образователната игра OTIMO.

Освен безценните споделени моменти на детето с родители, близки и приятели и забавлението, OTIMO среща децата със значими личности, които са създали и променили историята, науката и нашият живот. Тяхната задача е да превърнат ученето във вълнуващо приключение, което включва всички, създавайки здрава основа за любопитство и растеж през целия живот.

"OTIMO ART" е покана да прегърнете изкуството, културата и творчеството заедно. Родителите стават съученици, учителите стават разказвачи, а децата стават изследователи на собствения си потенциал. Докато играта продължава отвъд първоначалните игрови сесии, тя изплита гоблен от споделени преживявания, засилвайки ценностите на отдадеността, изследването и радостта от ученето.

"OTIMO SCIENCE" е повече от просто игра; това е инвестиция в интелектуалното израстване на детето и неговото пътуване към учене през целия живот. Тъй като играта се превръща в скъпа част от семейните и приятелските взаимодействия, тя укрепва ценностите на постоянство, критично мислене и безграничния потенциал, който идва от възприемането на любопитството.

www.otimogame.com