Gusoche в подкрепа на “Изграждане и поддържане на идентичност в образователните организации в един бързо променящ се свят”

Gusoche в подкрепа на “Изграждане и поддържане на идентичност в образователните организации в един бързо променящ се свят”

Gusoche и OTIMO взеха участие в годишната конференция на ЕКНАЙС в България.

Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) бе домакин на годишната конференция на Европейския съвет на националните асоциации на независимите училища (ЕКНАЙС), която се проведе в дните между 17 и 20 април, 2024 в град София. Участие в нея взеха представители от 30 страни, 70 училища и детски заведения, преподаватели и академисти, както и представители на официални институции като Община София, Министерството на образованието, а също бе подкрепена и от българските бизнес среди.

Темата на събитието бе: “Изграждане и поддържане на идентичност в образователните организации в един бързо променящ се свят”.

Церемонията започна изключително впечатляващо за гостите, под съпровода на гайда и българска народна музика, изпълнени от Виктор Йоргов и Пирина Христова. Те изпълниха вечни български песни, а председателя на БАЧУ г-жа Мария Каменова изрази своето вълнение с думите: “Върнахте ни в Космоса” и подари цветя на изпълнителите.

Началото на събитието представи презентация на прелестите на България, а след нея бе време и за официални слова от г-н Родриго Мело, Chambers of opening speech. Камарата е създадена през вече далечната 1998 година, като неправителствена организация, с мисия за най-качествено детско развитие. Организацията се стреми да промотира диалог за свободата на образованието.

Официален адрес имаше и от Президента на Република България - г-н Румен Радев. Той изрази своите най-искрени пожелания и посочи ЕКНАЙС като ключов фактор за образователната система, и частните училища, които следват програми и стандарти за качествено образование. Г-н Радев подкрепя подобни събития в мисията им за подобряване на най-добрите практики и тенденции за качествено образование и посочи, че създаването на идентичност е от висока важност за човешкия прогрес, знанията и образованието като цяло. Като двигател на тези процеси, г-н Радев изтъкна именно учениците и студентите като водеща фигура в промените в образователната система.

След официалните адреси, встъпителна реч държа г-жа Мария Каменова, председател на Българската Асоциация на Частните Училища, както и г-жа Ваня Кастрева, началник на Регионалното Управление на Образованието, София-град, която сподели, че основата на всяко успешно сътрудничество са общите цели, визирайки тези на частните детски заведения и общинските такива. “Общите ценности са причината да бъдем заедно на това събитие”, изтъкна г-жа Ваня Кастрева. “С този акт, има ясно разбиране за политика на толерантност и сътрудничество, и това е пример за стабилни партньорства и обединява дозина частни и общински институции.”.

Събитието продължи и с пленяващи презентации на тема идентичност в образованието, водени от лидери в образователните и бизнес среди, като г-н Пламен Русев, Webit, с презентацията си “The New unknown world of our children - a brief history if the future and a survival guide”.

Конференцията продължи и с работни панели, в които специалистите в сферата обсъждаха обширната тема за идентичността на образователната система, споделяйки своя опит от практиката.

На събитието бяха представени Gusoche и Otimo с тяхната иновативна селекция от играчки и игри, пълноценно подкрепящи образователните програми в детските заведения в страната.

Назад към блога