Качествена образователна система. Има ли как?

Качествена образователна система. Има ли как?

06.09.2023 | 18:00
Автор: Кристина Малинова / @Kristina.i.ma

Образователната система във Финландия: Уроци за подобрение на българската образователна система

 

Когато става въпрос за предоставяне на качествено образование, парите не са всичко. Интересното е, че някои от страните, които харчат най-много за образование, като Съединените Американски щати, не са непременно страните, които показват най-добри резултати. (1*)

Вероятно всички сме чували, че Финландия се слави като държавата с най-добра система на oбразование. Близо 5% (2*) от брутния вътрешен продукт (БВП) на Финландия се харчи за образование, което е по-малко от съседните Норвегия и Швеция, както и от други страни като Южна Корея, Бразилия и Колумбия. Това се равнява на малко над 10 000 долара (около 18 000 лв.) на студент, което е почти средно за страна от Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие (ОИСР).

Може би не сте се замисляли, но образованието е един от най-добрите начини за премахване на крайната бедност. (3*) Увеличаването на достъпа до образование може да доведе до по-силна икономика, намаляване на неравенството, и дори да предизвика действия в областта на климата – три от най-важните глобални цели за устойчиво развитие, набор от 17-те принципа за прекратяване на крайната бедност до 2030 г. (4*)

Иновативните подходи на Финландия от които можем да взимаме пример включват:

  1. Гъвкавост и доверие:

Един от основните аспекти на образователната система във Финландия е гъвкавостта и доверието, които се предоставят на учители и ученици. Учителите имат по-голяма автономия в учебния процес, което позволява на тяхната професионалност да се развива. Този подход насърчава креативността и иновациите в обучението.

  1. Ученически центриран подход:

Финландската образователна система се фокусира върху учениците като главен актьор в образователния процес. Учебните програми са разработени с оглед на индивидуалните нужди и интереси на учениците. Този персонализиран подход помага за насърчаване на мотивацията за учене и развиване на умения за самостоятелно учене.

  1. Професионално развитие на учителите:

Успехите на учениците във Финландия се дължат и на високия стандарт за подготовка и професионално развитие на учителите. Професионалните стандарти са високи, а критериите за избор на учители са строги. След придобиване на работната позиция, учителите продължават да се развиват чрез обучения и обмен на опит.

  1. Оценяване на учениците

Във Финландия оценяването се фокусира по-скоро върху разбирателството и приложението на знанията, а не толкова върху натрупването на факти. Учениците се оценяват чрез разнообразни методи, включително изготвянето на портфолиа, проекти, и различен вид дискусии. Този подход подпомага развитието на критично мислене и решаване на проблеми.

_____________________________________________________________________________________

Как изглеждат нещата в България и какво можем да променим?

Разбира се, на теория всичко звучи лесно и прекрасно, но на практика винаги е по-сложно. Въпреки това, ако оставим нещата само в ръцете на политиците, наистина каузата ни ще е загубена. За това, всичко може да започне от вкъщи и примера, който родителите дават на децата си, и то от ранна възраст.

Преди известно време разговаряйки с баба ми една вечер ѝ обеснявах как съм приключила с четенето на „Малкият принц“ на тогава 40-дневното ми бебе. Тя беше в шок – „Ама, то не разбира, защо си губиш времето?“ А днес, когато той е на почти 2 годинки с умиление гледа как сам сяда в ъгълчето си за четене и разлиства книжки, сочи и показва любими предмети и герои. Други родители се чудят, защо тяхното дете не чете, когато те не са прекарали никакво съществено време с него възпитавайки този навик.

Идвайки отново на темата какво можем да научим от Финландия, примерите са много. Споменах гъвкавост и доверие. В България гъвкавостта при оценяването на един ученик, и автономията, която се дава на учителят е почти нулева. Децата са с различни потребности, различни темпове на развивитие и още повече са различни личности. Виждали сме достатъчно примери на не толкова добре справящи се ученици, който в последствие стават успешни възрастни хора, и много добре справящи се ученици (поне по оценки), които в последствие не постигат нищо съществено. Основното тук е в каква образователна среда ще попадне детето и какво ще получи като пример на поведение и отношение от учителят. Но ако учителят е притиснат от безкрайните правила и ниско заплащане, за него гъвкавостта надали ще е от голямо значение и възможността да се даде добрият пример остава на заден план.

В класната стая на Финландските учители няма инспекции от всестранни институции, и това е така от 90-те години на миналия век. Те не са задължени да подготвят учениците за стандартизирани тестове, което им дава повече гъвкавост да преподават на учениците уроците, които смятат за подходящи. (5*)

И въреки значителните различия между Финландия и България, има определени уроци и принципи, които можем да приложим в българската образователна система:

  1. Разработване на учебни програми, които се фокусират върху нуждите и интересите на учениците, за да ги мотивират да учат.Когато учех средното си образование в Канада бях доста изненада да разбера, че имам само 4 задължителни предмета, а всички останали, общо около 10 бяха избирателни. Така през цялото си средно образование посещавах клас по танци, както и такъв по театър. Изнасяхме богата програма и оценката ни се базираше на финалното изпъление на дадената ни роля в постановката. Тези класове получаваха същият кредит, като този по математика. На всеки ученик се назначава т.нар. “counselor” (най-сходно до ментор според мен), който ти помага да съставиш индивидуален за теб план за всяка учебна година. Тогава не си давах сметка колко ценно е това, докато не се върнах в България и не завърших образование и тук.
  2. Професионално развитие на учителите: Въвеждане на програми за професионално развитие на учителите и подкрепа за постоянно обучение. Лично аз смятам, че имаме невеороятни и доста подценени учители и се радвам да видя, че все пак има такива които се опитват да върнат ентусиазма в класната стая. Учителят трябва да бъде досегаем, той трябва да има възможност да се развива, да награжда и да твори. Във Финландия учителите се третират като кралски особи. Да станеш учител във Финландия е доста конкурентен процес, като само 7% от кандидатите са приети в най-добрата програма за преподаване в страната. С други думи има оргомен стимулза желаещите да станат учители да искат тази професия. За съжаление, в България думата учител все още се асоцира с къртовски труд и ниско заплащане, с което намаляват и желаеещите млади хора да се развиват в тази професия, да не говорим за вече по-възрастните такива.
  3. Промяна на акцента от знания към умения, използване на разнообразни методи на оценяване и акцент върху развитието на критично мислене. Съществува постоянна дискусия около това до колко преподаваната информация в учлище всъщност е приложима в реалният свят.И макар и да помня доста малко от образованието си в България (което е било до 9-ти клас), си спомням как учехме подробно информация за всеки континент, държавите в него, столиците и реките в час по география. Популярно стана да се питат хора по улицата, по-често не-европейци, в социалните медии да назоват 3 държави в Европа. В общия случай почти никой не успява. И тук идва въпросът – това не им е било преподавано, или просто са забравили, или може би са се притеснили от камерите и за това не са казали правилните неща? Няма как да знаем, но като зрители ние често се възмущаваме, че на тези хора им липсва обща култура. И според мен истината е някъде там по средата. Важно е да имаме т.нар. „обща култура“, но тя включва ли подробно обяснение на косинус и синус по геометрия, или това трябва да бъде запазено само за хората, които искат да го научат?

Един интересн пример в образователната система на Финландия е как учителите имат правото да формират начина, по който децата се запознават с фалшивите новини и медийната грамотност. В уроците по финския език, както и още в детската градина, се включват активности, които насърчават разбирателството на децата към медийна информация. Така например, децата гледат видео, което представя невярни сведения за нов вид пингвини, след което трябва да анализират и обяснят защо това не е вярно. (6*)

С израстването им, учениците започват да използват интернет за подготовка и представяне на домашни задачи. От първи клас се качват материали в онлайн училищна стая, а по-късно, във втори клас, децата започват да четат новини от интернет и да пишат текстове, свързани с тях. Според учителите, един от важните уроци, които се предават, е как да се проверява информацията за нейната достоверност. Децата се научават да търсят повече източници, които потвърждават информацията, и се обучават да разпознават фалшиви новини чрез примери със снимки от такива статии. Обучението не се ограничава само до текстови материали. Учениците анализират и видеа от платформи като TikTok, където също може да се намери дезинформация. Също така, се провеждат упражнения, при които децата манипулират снимки и видеа, за да разберат как лесно може да се извършва такава манипулация. Финландските учители имат голяма свобода в планирането на образователните дейности, което позволява насочване към подходящите методи за обучение за всяка група деца. Така се стимулира активното участие и разбирателство на учениците към медийната информация.

Образователната система във Финландия е успешна благодарение на гъвкавостта, доверието, ученическия центриран подход, професионалното развитие на учителите и иновативните методи на оценяване. И това е само част от пълната картинка на тяхното образование. Децата им играят повече навън, от ранна възраст се запознават с практически умения, насърчава се играта с различни сензорни игри и всичко се прави с мисъл за индивидуалното дете. Не се насърчава среда на постоянно сравнение и се дава възможност за творене без ограничения. Учителят ти държи ръката, но крачките правиш ти. Ако България може да научи от тези принципи и да ги приложи, никой няма да загуби. И тук не говорим за тотално изкореняване на образователната ни система, а за постепенно надграждане и обогатяване. Постоянното стремление към подобрение и промяна е ключът към създаването на по-добра образователна система в страната, а всичко това, започва с всеки един от нас. Бъди добрият пример! 

Източници:

1*  https://www.cbsnews.com/news/us-education-spending-tops-global-list-study-shows/ 
2* https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.html 
3* https://www.globalpartnership.org/blog/5-ways-education-can-help-end-extreme-poverty 
4* https://www.globalgoals.org/ 
5* https://www.theguardian.com/education/2015/jun/17/highly-trained-respected-and-free-why-finlands-teachers-are-different 
6* https://www.svobodnaevropa.bg/a/dezinformatsiyata-finlandiya-uchilishta/32510427.html 

 

Назад към блога